1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Som leverandør af etiketter til vores kunder tager vi din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler personoplysninger i forbindelse med produktion og levering af vores produkter og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data. 

 

2. Kontaktoplysninger

4LABELS A/S er dataansvarlig og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Du kan kontakte os, hvis du har behov for at vide, hvordan vi behandler dine personoplysninger. 

Registrerede kontaktoplysninger til 4Labels A/S: 
Kontaktperson: Christian Nissen
Adresse: Benshøj Industrivej 1, Onsild, 9500 Hobro
CVR: 30 07 52 34 
Telefonnr.: 21 73 36 32 
Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Website: www.4labels.dk

 

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi indsamler og opbevarer dine oplysninger i forbindelse med opfyldelse af vores aftale om levering af produkter i overensstemmelse af persondataforordningens art 6 stk. 1 b) og andre lovlige forretningsmæssige formål. Derudover indhenter vi oplysninger om dig som kunde i medfør af art. 6 stk. 1 f) for at driftsoptimere vores ydelser og for at sikre at vi altid lever op til vores standarter for kvalitet og korrektheden af vores leverancer. 

 
4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler som udgangspunkt almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, mobil, m.m., for at opfylde vores aftale med dig om levering af vores produkter. Vi bruger dit telefonnummer for at kunne kontakte dig fx. hvis vi skal indhente yderligere oplysninger om dig som kunde, eller skal bruge yderligere informationer i forbindelse med levering af det aftalte produkt. 

5. Databehandlere, som vi overlader dine personoplysninger til

Vi videregiver dine data til samarbejdspartnere som fx IT-selskaber, der står for opkrævning m.m. Kommer du i restance med betaling af vores fakturaer, kan vi videresende dine oplysninger til advokat eller inkassobureau, SKAT og fogedret. 

Hvis der er krav om, at vi indgår databehandleraftaler med disse samarbejdspartnere, så har vi indgået databehandleraftaler. Dette betyder, at disse parter også overholder lovgivningen om personoplysninger. Vi indhenter ikke dit samtykke til at overlade dine personoplysninger til en databehandler, eller hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine personoplysninger, fx som led i indberetning til en myndighed. 

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til kommerciel markedsføring af produkter fra 3. mand.

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører ikke data til tredjelande eller internationale organisationer. 

7.   Hvor har vi dine personoplysninger fra?

Vi indhenter dine personoplysninger fra dig selv, når du henvender dig til os,  men vi får også personoplysninger fra f.eks. [x cookies]. 

8.   Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe som aftaleforholdet eksisterer. Ophører du med at være kunde hos 4Labels A/S, sletter vi dine personoplysninger efter indeværende år + 5 år jf. reglerne i bogføringsloven. 

9.   Retten til at trække samtykke tilbage

Vi anvender som udgangspunkt ikke samtykke i forbindelse med levering til vores kunder. Skulle du have givet samtykke, så har du til enhver tid ret til at trække dette samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår i punkt 2. 

10. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse) 
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

Ret til sletning 
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Ret til indsigelse 
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) 
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk


11. Klage til Datatilsynet

Du bør altid først rette henvendelse til os som dataansvarligt selskab, såfremt du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger. 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Har du spørgsmål?

Vores dygtige team af professionelle fagfolk står klar til at hjælpe dig.

+45 98 52 15 11

Certificeringer:

FSC DK C NEG


Udmærkelser:

 Unknown.pngimage.png    AA-678x595-DK.jpg


 

Vi sponsorerer:

knaekcancer2018.png    2019 klovne_80x30mm2.png

4labels logo